transport.pwr.edu.pl

Materiały do pobrania

Strona umożilwia pobranie materiałów udostępnianych przez członków Katedry Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych.

Legenda:

Materiały dydaktyczne 2017/2018

Materiały dydaktyczne to głównie instrukcje do ćwiczeń i laboratoriów, skróty z wykładów oraz inne materiały uzupełniające dla uczestników kursów. Dla większości z zasobów wymagana jest autoryzacja. Potrzebne dane podane zostają w trakcie zajęć. Login i hasło dostępu do materiałów są aktualne przez okres jednego semestru i działają tylko w oznaczonym czasie.

Materiały archiwalne nie są dostępne dla użytkowników.

Okres dostępności materiałów w semestrze zimowym 2017/2018: 2017.10.01 - 2018.02.01

Okres dostępności materiałów w semestrze letnim 2017/2018: 2018.02.19 - 2018.07.15

Materiały inne

...