transport.pwr.edu.pl

Materiały do pobrania

Strona umożilwia pobranie materiałów udostępnianych przez członków Katedry Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych.

Legenda:

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne to głównie instrukcje do ćwiczeń i laboratoriów, skróty z wykładów oraz inne materiały uzupełniające dla uczestników kursów. Dla większości z zasobów wymagana jest autoryzacja. Potrzebne dane podane zostają w trakcie zajęć. Login i hasło dostępu do materiałów są aktualne przez okres jednego semestru i działają tylko w oznaczonym czasie.

Okres dostępności materiałów w semestrze letnim 2016/2017: 2017.02.28 - 2017.08.30

Materiały inne

...

Materiały archiwalne

Materiały archiwalne nie są dostępne dla użytkowników.

Semestr zimowy 2016/1017